Rodzi się człowiek.

Temat: Rodzi się człowiek (szkic- scenariusz w trakcie pisania)
Cele: Wyjaśnienie i wykształcenie u uczniów odpowiednich postaw wobec ojcostwa i macierzyństwa.

Uczeń potrafi: zaprezentować odpowiednią postawę wobec kobiety w ciąży. Zna zagrożenia i niebezpieczeństwa dla przebiegu ciąży. Rozumie co to znaczy świadome macierzyństwo i ojcostwo.

Formy pracy: prezentacja multimedialna z obszernym komentarzem i odpowiedziami na pytania uczniów

Metody/techniki: burza mózgów

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna

Czas trwania zajęć: 45 minut

Przebieg zajęć:

Świadome i odpowiedzialne ojcostwo i macierzyństwo polega na dojrzałym przygotowaniu się i przyjęciu nowej roli w życiu.
* dojrzałość zdrowotna, psychiczna i materialna
plemniki dojrzewają około 60 dni - aby zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju nie należy przed planowanym zajściem w ciążę palić papierosów i używać środków psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki).
Kobiety powinny unikać zdjęć rentgenowskich w drugiej fazie cyklu miesiączkowego.
Ponadto w okresie ciąży nie powinny palić papierosów - powoduje wady rozwojowe u dziecka i niska wagę urodzeniową oraz pic alkoholu - małogłowie, opóźnienia w rozwoju, przedwczesne porody i poronienia.

* w okresie ciąży należy przebywać pod stałą opieką lekarza i wykonywać wszystkie jego zalecenia i badania.

Objawy ciąży:
- brak miesiączki w spodziewanym terminie
- poranne nudności
- zmiany łaknienia
- zawroty głowy, omdlenia( kościoły, autobusy)
- częste oddawanie moczu
- wstręt do papierosów i alkoholu
- wzmożona senność
- powiększeni piersi
- rozstępy na brzuchu
- przebarwienie sutków

Istnieje wiele zagrożeń w trakcie ciąży, które mogą okazać się groźne dla rozwijającego się dziecka. Dlatego warto wspólnie z uczniami wypracować zasady według których należy postępować w obecności kobiety spodziewającej się dziecka.

Sytuacja I
Ustępowanie miejsca kobiecie w zaawansowanej ciąży.

Aby uświadomić uczniom jak trudne jest zachowanie równowagi w zaawansowanej ciąży proponuję im zabawę, polegającą na założeniu ciężkich plecaków wyładowanych książkami nie na plecy, tylko na brzuch, przykucnięcie i zawiązanie butów.
Ćwiczenie wywołuje trochę zamieszania, ale uczniowie nie mają wątpliwości przy odpowiedzi na pytanie dlaczego należy ustępować miejsca kobiecie w ciąży.

Sytuacja II
Dlaczego niektóre choroby zakaźne w ciąży są groźne dla dziecka?
jak zachować się w sytuacji kiedy planujemy wizytę u cioci, która jest w ciąży, ale zaczynamy obserwować u siebie pierwsze objawy infekcji?
Burza mózgów: propozycje uczniów

Choroby wirusowe są szczególnie groźne dla rozwijającego się dziecka, ponieważ wirusy przenikają przez łożysko i mogą powodować wady rozwojowe u rozwijającego się dziecka.
Do szczególnie groźnych chorób należą:
różyczka - przebyta w ciąży może powodować uszkodzenia słuchu, wady wzroku i wady serca u dziecka
toksoplazmoza - choroba pasożytnicza
cytomegalia - choroba wirusowa może powodować małogłowie
opryszczka - groźne bezobjawowe zakażenie dziecka przy porodzie.

Materiały dla nauczyciela i ucznia (karty pracy, tabele, wykresy, inne...)
Praca domowa