Sposoby porozumiewania się.

„Tylko mędrzec potrafi słuchać, mówić umie każdy głupiec”

Mędrzec:
Patrzy w oczy, spokojnie siedzi, ośmiela, mówi zrównoważonym tonem, obserwuje język ciała, gesty, zwraca uwagę na mimikę, ton głosu, wie dokładnie co chce przekazać swojemu rozmówcy, posługuje się językiem zrozumiałym dla swojego rozmówcy, podaje informacje w sposób jasny , zwięzły i interesujący, zachęca do zadawanie pytań i wyjaśniania wątpliwości, sprawdza, czy jest dobrze rozumiany

Głupiec:
krzyczy, obraża, wyśmiewa, słyszy tylko własne argumenty, forsuje swoje zdanie za wszelką cenę,

Sposoby porozumiewania się :
1.Za pomocą głosu, bezpośrednio albo telefonicznie
2.Za pomocą mimiki, gestu,tonu głosu
3.Na piśmie: listy, gazety, książki,
4.Przekaz telewizyjny, internet

Porozumiewanie polega na przekazywaniu informacji przy pomocy sygnałów werbalnych i niewerbalnych. W świetle najnowszych badań okazuje się, że komunikacji bezsłowna czyli niewerbalna odgrywa w naszych kontaktach bardzo ważną rolę.

Największe znaczenie w przekazywaniu informacji ma
1.mowa ciała 55%
2.sposób mówienia 38%
3.słowa 7%

Słowa są odpowiedzialne jedynie za merytoryczną zawartość informacji, natomiast komunikaty niewerbalne decydują o charakterze relacji interpersonalnych między rozmówcami.
Sygnały niewerbalne to: postawa, mimika, głos gest, wzrok ruch, oddech i dystans fizyczny