Rola kobiety i mężczyzny w życiu rodziny.

Treści programowe realizowane na lekcji:

Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

Czas lekcji: 45 minut

Metody pracy: warsztatowa, praca w grupach, dyskusja.

Ćwiczenie I
1. Cztery grupy uczniów opracowują na podstawie własnych doświadczeń jaką rolę pełnia w rodzinie:
mama
tata
babcia
dziadek

2. Prezentacja wyników prac grup: tabela na tablicy

Dyskusja z uczniami na temat ról i ważności zadań w rodzinie wszystkich członków rodziny.

Podsumowanie:
Zmiana podziału obowiązków na typowo "męskie" i "kobiece"
Podkreślenie ważności wszystkich prac wykonanych na rzecz rodziny.
Symulacja podziału obowiązków i prac w rodzinie niepełnej- podkreślenie wzrostu odpowiedzialności i obciążenia w takich sytuacjach.

www.zqeez.com/blog/zawody-meskie-i-kobiece/