Zrozumieć Rodziców - zrozumieć siebie

Na zajęciach odwołujemy się do osobistych doświadczeń uczniów aby z ich pomocą określić co to znaczy być dobrym i odpowiedzialnym rodzicem. Po lekcji uczniowie powinni rozumieć postępowanie swoich rodziców w określonych sytuacjach, oraz stworzyć wizerunek odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Zajęcia kształcą umiejętność krytycznego myślenia i pozwalają na precyzowanie osobistych celów do których należy dążyć.

Metody: burza mózgów, dyskusja na forum klasowym

Część I
Wspólnie z grupą na podzielonej na dwie części tablicy wypisujemy cechy rodziców.
W opisach uczniów najprawdopodobniej znajdą się cechy pozytywne jak i różne zarzuty uczniów(dzieci).
Kiedy lista będzie gotowa po drugiej stronie tablicy tworzymy wspólnie listę cech rodziców idealnych.

Po skompletowaniu obydwóch list należy uczniom podkreślić, że każdy człowiek uczy się nowych ról w swoim życiu – także bycia rodzicem. Każdy z nich być może w przyszłości zostanie rodzicem i to od nich zależy do której grupy rodziców będą należeć.

Część II
Uczniowie zastanawiają się co należy zrobić by zostać rodzicem, odpowiedzialnym i dojrzałym?
Forma dowolna – esej, mapa myśli, rysunek.

Dobre relacje z rodzicami to :
1. Wzajemny szacunek. Szacunek dla drugiej osoby sprawia, że relacje między ludźmi stają się trwałe i odpowiedzialne.
- dlatego opinia i zdanie każdego jest ważne
- należy nauczyć się słuchania tego co ma do powiedzenia druga osoba
- jeśli masz odmienne zdanie spróbuj wyrazić t o bez krzyku i obrażania drugiej osoby.

2. Naucz się rozmawiać. Rodzice chcą wiedzieć co dzieje się w Twoim życiu. Jeśli nie dopuścisz ich do swojego życia nie będą mogli pomóc Ci kiedy będziesz potrzebował pomocy. W ten sposób nie zdobędziesz ich zaufania. Nie doprowadzaj do sytuacji, kiedy Twoi znajomi wiedzą więcej o Tobie niż Twoja rodzina. Nie wstydź poprosić się o radę Rodziców. Pamiętaj, że cię kochają i twoje dobro jest dla nich najważniejsze.

3. Buduj zaufanie między rodzicami i Tobą. To klucz do wolności. Pamiętaj, że nie jest to krótka droga bo oparta na wzajemnej szczerości i odpowiedzialności. Szczerość jest wolna od krętactwa, niedomówień i półprawd. Odpowiedzialność oznacza, że potrafisz podejmować dobre decyzje w danej chwili i przewidywać konsekwencje swojego postępowania. Jeśli rodzice będą Ci ufać, łatwiej wyrażą zgodę na Twoją prośbę.

Aby te rady dobrze funkcjonowały, warto by znały i stosowały je obydwie strony. Warto poczekać na odpowiedni moment, kiedy będziecie mieli wystarczająco dużo czasu, przedyskutować je i wprowadzić w życie.